Συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Jan Amos Comenius Prize

Το σχολείο μας συμμετείχε στον ευρωπαϊκό  διαγωνισμό Jan Amos Comenius Prize.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αποσκοπεί στη βράβευση σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την Ε.Ε., με τρόπους που εμπνέουν.

Τα βραβεία απονέμονται για την παροχή υψηλής ποιότητας διδασκαλίας σχετικής με τη μάθηση για την Ε.Ε., προσφέρουν στους κατόχους τους αναγνώριση και προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζουν τη σημασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης για την Ε.Ε. από νεαρή ηλικία.

Επιπροσθέτως, αναδεικνύουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να μαθαίνουν ενεργά για την Ε.Ε. και συμβάλλουν στη διάδοση αυτών των πρακτικών.

Η δράση θα χορηγήσει μέχρι και είκοσι οκτώ (28) βραβεία ύψους 8.000 ευρώ έκαστο, ένα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.