Ενισχυτική διδασκαλία 2020-2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020  που δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021»,  για το σχολικό έτος 2020- 2021, η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Παρακαλώ να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση, εάν επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας και να την αποστείλετε στο email του σχολείου μέχρι  τη Δευτέρα 30/11/2020.

Η ενισχυτική διδασκαλία πραγματοποιείται μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Υπεύθυνη-Δήλωση

Από τη Δ/νση