Επικαιροποίηση στοιχείων για Στρατολογικούς Πίνακες

Ο Δήμαρχος Παλλήνης καλεί τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Παλλήνης που γεννήθηκαν το έτος 2005 και ακολουθούν τη στρατολογική κλάση 2026, να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα, προκειμένου να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους από 3/2/2021 έως 31/3/2021, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία εστάλησαν στο σχολείο μας από τον Δήμο Παλλήνης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ. 1736

ΣΤΡ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝ2005 ΚΑΛΣΕΩΣ 2026

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Από τη Δ/νση