Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης 9-11-2020

Κατόπιν της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας από 7-11-2020 , προχωράμε στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. 151977/ΓΔ4 /7-11-2020

Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης 9-11-2020

Ωρες μαθημάτων τηλεκπαίδευσης

Νέοι Σύνδεσμοι ηλ. τάξεων καθηγητών

Σε περίπτωση που οι μαθητές χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για τη σύνδεσή τους στο Webex, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:

Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αναφορικά με το eclass, οι μαθητές θα πρέπει να μπαίνουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1327

Τα μαθήματα στο e-class μπορεί να είναι ανοικτά, ανοικτά με εγγραφή ή κλειστά. Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει ο μαθητής να κάνει εγγραφή για να μπορέσει να έχει ανατροφοδότηση από τον καθηγητή του. Η εγγραφή πραγματοποιείται με ένα κλικ στο μάθημα. Στην περίπτωση των κλειστών μαθημάτων, ο μαθητής στέλνει αίτημα και ο καθηγητής του το κάνει δεκτό.

Σύμφωνα επίσης με το ΦΕΚ 4264/ΤΒ’/30-09-2020  , η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, θα τηρείται Δελτίο Καταγραφής Απουσιών Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η ύλη θα προχωράει κανονικά.