Ιστορικό

Το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα  ιδρύθηκε το 1992. Στο  σημερινό κτίριο  στεγάζεται από το 1994. Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια (Πληροφορικής, Φυσικοχημείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας), αίθουσα εκδηλώσεων, σχολική βιβλιοθήκη και τα αναγκαία  γραφεία.

Από το 1996  και για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι την ολοκλήρωσή του), το σχολείο υλοποίησε, το πρωτοποριακό για τα Ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα  πρόγραμμα «Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου», στα πλαίσια  του έργου ΣΕΠΠΕ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Από  την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος  και  μέχρι σήμερα, οι αίθουσες τμημάτων έχουν αντικατασταθεί από αίθουσες μαθημάτων στις οποίες προσέρχονται οι μαθητές/τριες, ενώ έχουν τον δικό τους προσωπικό χώρο για τις τσάντες και τα βιβλία τους. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με  σύγχρονα  εκπαιδευτικά εποπτικά  μέσα τα οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης. Επιπλέον πέντε από τις αίθουσες διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Εκτός από τα εργαστήρια και τις αίθουσες μαθημάτων η σχολική μας μονάδα  έχει  Σχολική Βιβλιοθήκη, υψηλού επιπέδου. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την πλήρη και σωστή λειτουργία της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ίδρυσής της.

Με  στόχο την πολύπλευρη καλλιέργεια, που συμβάλλει στην  οικοδόμηση  σωστής, ολοκληρωμένης προσωπικότητας, με το  ήθος και  την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζουν κάθε πολιτισμένο άτομο  δίνουμε κάθε χρόνο  τη δυνατότητα-ευκαιρία  στους μαθητές/τριες  μας, παράλληλα με τις εγκύκλιες γνώσεις να παρακολουθήσουν αξιόλογα θεατρικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα, να επισκεφθούν μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και χώρους πολιτισμού, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες καλλιέργειας.