Συνοπτικός οδηγός ανακύκλωσης

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, αναρτήθηκε σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας ο συνοπτικός οδηγός ανακύκλωσης.

Στην πρωινή συγκέντρωση έγινε από τη Δ/νση, εκτενής αναφορά στον οδηγό και πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις ανακύκλωσης.

Συνοπτικός οδηγός ανακύκλωσης για μαθητές