Αρωματικά φυτά και σελιδοδείκτες

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 δημιουργήσαμε σελιδοδείκτες με αρωματικά φυτά, οι οποίοι μέσω του qr code που εμπεριέχουν, οδηγούν στην ιστοσελίδα μας (με qr code reader από κινητή συσκευή) με συνταγές και γιατροσόφια από διάφορα αρωματικά φυτά.

Οι συνταγές και τα γιατροσόφια είναι παρμένα  από το βιβλίο για τα αρωματικά φυτά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασία της Φύσης.