Μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γωνιά της Ευρώπης

Λογοτεχνικά Κείμενα

Ιστορία

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Γεωγραφία

Χημεία

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Οικιακή Οικονομία

Πληροφορική

Μουσική

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA3 «Be PΑΡΤ Υouth –Led Development for School’s Participatory Management»

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA3 Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής ACT – Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών/τριων

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA3 «Teachers4Europe: Setting an agora for the Democratic Culture»

eTwinning «Teachers4Europe: A journey to the European Capitals of Culture»

eTwinning «Teachers4Europe: Κλιματική Αλλαγή, Διατροφή: ένα νόμισμα με δύο όψεις»

eTwinning «Δουλεύοντας σαν επιστήμονας»

eTwinning «Η μνήμη της γεύσης»

eTwinning «A la decouverte du monde de francophonie»

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς

Ημέρα της Ευρώπης – 9 Μαΐου 2020