Γ Γυμνασίου


Νεοελληνική Γλώσσα

Κύριες και δευτερεύουσες (ονοματικές και επιρρηματικές) προτάσεις.

Φύλλο εργασίας σε 4 κείμενα

Φύλλο εργασίας σε κείμενο


Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ματωμένα Χώματα


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις

Ασκήσεις αρχαίας Ελληνικής γλώσσας

OI ΔEYTEPEYOYΣEΣ ONOMATIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ-ΘΕΩΡΙΑ

OI ΔEYTEPEYOYΣEΣ EΠIPPHMATIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ-ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Φύλλο εργασίας


Μαθηματικά

Επαναληπτικές ασκήσεις- Μηνά

Επανάληψη Γεωμετρίας – Μηνά

Επαναληπτικές Ασκήσεις – Αλβέρτης

Ασκήσεις για Ταυτότητες και Παραγοντοποίηση – Θεοδωρακοπούλου


Φυσική

Φυσική-Γ΄Γυμνασίου-1-στατικός-ηλεκτρισμός

Φυσική-Γ΄Γυμνασίου-2-ηλεκτρικό-ρεύμα

Φυσική Γ΄Γυμνασίου-3-ταλαντώσεις

Φυσική Γ΄Γυμνασίου-4-κύματα

Ερωτήσεις επανάληψης Γ΄Γυμνασίου- Α’ μέρος

Ερωτήσεις επανάληψης -Β’ μέρος


Χημεία

Επαναληπτικές ασκήσεις