Προετοιμάζοντας για το 5o Μαθητικό Συμπόσιο

Η ομάδα UNESCO του σχολείου μας προετοιμάζοντας για το 5ο Μαθητικό Συμπόσιο των Συνεργαζόμενων Γυμνασίων Αττικής ASPnet «Μαθαίνω και Δρω για την Κλιματική Αλλαγή» στα Ανάβρυτα και στο Βαρβάκειο την Παρασκευή και το Σάββατο 10 και 11 Απριλίου 2020, μελέτησε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς (υδατικοί πόροι, παράκτιες περιοχές, αλιεία, γεωργία, δάση, βιοποικιλότητα, τουρισμός), όπως επίσης την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την ΕΕ, η οποία στοχεύει να γίνει μέχρι το 2050 κλιματικά ουδέτερη.