Β Γυμνασίου


Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Φύλλο εργασίας σε 3 κείμενα


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Φύλλο εργασίας

 


Ιστορία

ΜΑΘΗΜΑ 1ο-Σύντομη Επισκόπηση της Ρωμαϊκής Ιστορίας έως το 305 μ.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ 2ο -Από τη Ρώμη στη νέα Ρώμη

ΜΑΘΗΜΑ 3ο-Ο Ιουστινιανός και το έργο του

ΜΑΘΗΜΑ 4ο-Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)

ΜΑΘΗΜΑ 5ο-Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΜΑΘΗΜΑ 6ο-Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΜΑΘΗΜΑ 7ο-Η εξάπλωση των Αράβων

ΜΑΘΗΜΑ 8ο-Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο-Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

ΜΑΘΗΜΑ 10ο-Η μεταβατική εποχή και οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων

ΜΑΘΗΜΑ 11ο-Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της νέας εποχής

ΜΑΘΗΜΑ 12ο-Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

ΜΑΘΗΜΑ 13ο-Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους

ΜΑΘΗΜΑ 14ο-Η Βυζαντινή Εποποιΐα

ΜΑΘΗΜΑ 15ο-Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

ΜΑΘΗΜΑ 16ο-Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή


Μαθηματικά

Επαναληπτικές Ασκήσεις-Μηνά

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-Μηνά

Επαναληπτικές ασκήσεις – Αλβέρτης

Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας-Θεοδωρακοπούλου


Φυσική

Φυσική-Β΄Γυμνασίου-1-μονάδες

Φυσική-Β΄Γυμνασίου-2-κινήσεις

Φυσική-Β΄Γυμνασίου-3-δυνάμεις

Φυσική-Β-Γυμνασίου-4-πίεση

Φυσική-Β-Γυμνασίου-5-εργο-ενέργεια-ισχύς

Επαναληπτικές ασκήσεις


Χημεία

Επαναληπτικές ασκήσεις